• Stiftelsen svensk-franska språkfonden

 • Om oss

  Svensk-Franska Språkfonden bildades genom ett regeringsbeslut 1979 i syfte att öka handelsutbytet mellan Sverige och Frankrike.

   

  I syfte att främja handeln mellan Sverige och Frankrike skall stiftelsen ge sådana anställda i svenska företag och organisationer, som är sysselsatta av export, import eller annan på Frankrike inriktad kommersiell verksamhet möjlighet att fördjupa sina kunskaper i franska språket och affärskulturen samt öka sin kännedom om Frankrike.

   

  Behovet av ökade kunskaper i franskt affärsspråk och fransk affärskultur är väsentligt för att bättre kunna tillvarata den stora potentialen och lyckas i affärerna med fransmännen.

   

  Fonden administreras av Business Sweden i samarbete med Svenska Handelskammaren i Frankrike, och under överinseende av en särskild nämnd med representanter från staten och näringslivet. Nämndens ledamöter utses av regeringen, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Frankrikes Ambassad och Business Sweden.

   

   

   

 • Varför Franska?

  Franska språket
   

  Ca 274 miljoner människor talar franska och det är femte mest talade språket i världen. Det är även det tredje mest talade affärsspråket och det näst mest utlärda efter engelska (2017). Franska är även ett av de officiella språken i ett flertal internationella organisationer: FN, EU, UNESCO, NATO etc.
  (www.diplomatie.gouv.fr)

   

  Frankrikes ekonomi och marknad

  Frankrike är världens sjätte största ekonomi (World Economic Forum, 2018) och den näst största ekonomin i Europa, med över 66 miljoner konsumenter. I Frankrike finns över
  22 000 utländska företag och ca 310 000 internationella studenter som studerar en eftergymnasial utbildning. (Business France 2017)

   

  Frankrike och Sverige- handelspartners

  Sverige och Frankrikes partnerskap är särskilt nära inom den Europeiska Unionen vad gäller klimatfrågan, miljöstandarder, teknologi och migration. Frankrike är Sveriges nionde största handelspartner och Sverige är Franrikes trettonde största. (www.diplomatie.gouv.fr) Det finns fler än 500 svenska företag i Frankrike motsvarande över 95 000 anställda. (Business France, 2017)